DE VERENIGING

De afkorting GVZHN staat voor Grondverzet Verhuurbedrijven Zuid-Holland Noord en bestaat uit grondverzet- en/of verhuurbedrijven gevestigd, of voornamelijk werkzaam, in het rayon “Zuid-Holland Noord”. De vereniging telt 118 leden (1 juli 2023).

Oorspronkelijk is de GVZHN opgericht als zelfstandige vereniging, maar sinds 2007 is er een samenwerkingsverband met brancheorganisatie CUMELA Nederland. Het merendeel van de GVZHN-leden is namelijk ook lid van CUMELA. Tijdens de winterperiode organiseert de GVZHN twee studiebijeenkomsten. Deze studie avonden vinden steeds plaats op een bedrijfslocatie van één van de leden. Daarnaast worden alle CUMELA-leden jaarlijks uitgenodigd voor de regionale Algemene Ledenvergadering van de provincie Zuid-Holland.

Leden van de GVZHN betalen jaarlijks een contributie van € 68,00. Bedrijven in de regio die lid zijn van CUMELA-Nederland betalen een gereduceerd tarief van € 25,- per jaar voor lidmaatschap van de GVZHN.

De GVZHN is opgericht op 7 april 1998 en stelt zich als doel:

– Het bevorderen van de contacten tussen de leden;

– Het overdragen van kennis op diverse vakgebieden;

– Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van ondernemers;

De GVZHN wil deze doelen bereiken door:

Het faciliteren van regelmatige ontmoetingen en het organiseren van voorlichtings- en/of informatie-bijeenkomsten voor de leden.

Het huidige bestuur van de GVZHN bestaat uit 6 personen.

  • Martijn Roodenburg (Loonbedrijf Roodenburg B.V.)
  • Wim Broere (Broere Lekkerkerk V.O.F.)
  • Corne Kamer (C. Kamer & Zn B.V.)
  • Peter van Daalen (K.A. van Daalen en Zn B.V.)
  • Leon Duivenvoorden (P.C.M. Duivenvoorden B.V.)
  • Roel de Klerk (De Klerk Groep B.V.)

Bij de uitvoering van haar taken wordt het bestuur daarnaast ondersteund vanuit Cumela Nederland.